8. Klanten-nieuwsbrief Wijze Raad Actueel , nr, 4, komt er aan

Op 11 oktober ontvangt u van ons de klanten-nieuwsbrief Wijze Raad Actueel nummer 4.
Hierin zijn de voor uw klanten meest relevante onderwerpen uit het belastingpakket 2017 verwerkt.

7. Belastingdienst stuurt belastingplichtigen brief over belastingteruggaaf

De Belastingdienst stuurt in de maand oktober een groot aantal brieven naar burgers die mogelijk te veel belasting hebben betaald.In deze servicebrief geeft de Belastingdienst aan dat de ontvanger van de brief mogelijk geld terugkrijgt. De Belastingdienst vraagt de burger dit zelf te controleren door aangifte te doen.

Doelgroepen
De brieven gaan naar 3 groepen:
- de ouder/verzorger van kinderen van 0-12 jaar (bezorgdatum 18 oktober)
- de ouder/verzorger van kinderen van 13 tot 21 jaar (bezorgdatum 18 en 21 oktober)
- belastingplichtigen van 22 jaar en ouder (bezorgdatums: 7, 11, 14, 25 of 28 oktober)

6. Veelgestelde vragen over digitale uitstelregeling nu op belastingdienst.nl

De Belastingdienst heeft meer informatie over de digitale uitstelregeling en SBR gepubliceerd. U leest de veelgestelde vragen en antwoorden over de uitstelregeling en SBR op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/veelgestelde_vragen/veelgestelde_vragen_intermediair?onderwerp=sbr

5. Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Voorwaarden voor lage-inkomensvoordeel (LIV)
Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt: 
U krijgt per jaar maximaal € 2000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.

Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Check uw recht op LIV
Controleer of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel met de regelhulp premiekortingen en LIV:
http://ibm.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Premiekortingen

4. Brieven Ziektewet- en WAZO-uitkeringen alleen via werkgeversportaal

UWV heeft het volgende bekend gemaakt: 

'Vanaf 7 november 2016 versturen wij de brieven over Ziektewet- en WAZO-uitkeringen alleen via het werkgeversportaal. Brieven waarin wij u om een reactie vragen, blijft u per post ontvangen. 
Om de brieven te kunnen bekijken, heeft u een account nodig voor het werkgeversportaal. Als u al een account heeft en daar beheerder van bent, dan heeft u al toegang tot de brieven. U kunt ook andere medewerkers toegang tot de brieven geven door ze daarvoor te machtigen.

E-mailnotificatie op uw profielpagina
Op uw profielpagina op het werkgeversportaal kunt u instellen dat u automatisch een e-mail van ons krijgt als er een nieuwe brief voor u klaarstaat. De brieven staan uiterlijk de eerste werkdag na dagtekening van de brief in het werkgeversportaal. U kunt de brieven ook printen, of opslaan als pdf-bestand.

Account aanvragen voor het werkgeversportaal
Als u nog geen account heeft, vraag er dan nu een aan. Binnen 1 week is uw aanvraag voor een account afgehandeld. U kunt met dit account ook uw werknemers online ziek- en hersteld melden, ontslagaanvragen indienen en re-integratieverslagen opsturen.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl/werkgeversportaal. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 – 92 95 (€ 0,04 per minuut met een start tarief van € 0,045 plus uw gebruikelijke belkosten).'

  • 1
  • 2