8. Belastingdienst: Bezwaar tegen privégebruik auto voor de btw over 2016

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
'Hebt u voor uw klant bezwaar gemaakt tegen het aangegeven privégebruik auto voor de btw over 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015? Dan hoeft u dit voor 2016 niet opnieuw te doen.
Dit bezwaar wordt dan ook voor 2016 in behandeling genomen.
De Belastingdienst heeft tot deze werkwijze besloten na overleg met de koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.'

7. Video-opnames Intermediairdagen 2016 live

Hebt u de Intermediairdagen 2016 gemist? Dan kunt u nu de video-opnames zien. Ook ziet u de vragen die de intermediairs stelden en de antwoorden die zij kregen.
Terugkijken Intermediairdagen
De Intermediairdagen 2016 stonden in het teken van het Belastingplan 2017. Welke gevolgen heeft dit plan voor de loonheffingen, de inkomstenbelasting, de btw, toeslagen, de auto, schenken en erven, en voor de e-overheid? Deze onderwerpen werden uitgediept in sessies die u nu in onze video-opnames kunt zien. Ook de plenaire opening door Dike Sialino, directeur MKB, hebben we opgenomen.
Vragen en antwoorden
Ruim 5.700 intermediairs namen deel aan de Intermediairdagen op 10 locaties verspreid door het land. Daarnaast volgden nog eens bijna 2.000 intermediairs de 2 online Intermediairdagen. Weten welke vragen deze intermediairs stelden en welke antwoorden zij kregen? Kijk dan bij de community 2016.

6. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Op 1 januari 2017 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 50,5% in 2016 naar 50,0%.  De loan to value bedraagt in 2017 101%. In 2016 was dit 102%.

 

5. No-riskpolis onbepaalde tijd geldig

De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Dit was eerst 5 jaar. Met een no-risk polis hoeft de werkgever bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer het loon niet door te betalen.

4. Tweede Kamer: Kamerdebat: hoe verder met de Wet DBA?

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) opgeschort tot 1 januari 2018. De Kamer debatteerde op 8 december 2016 over hoe het nu verder moet met de zzp-contracten.

De Wet DBA moest zzp'ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid bieden en schijnzelfstandigheid tegengaan. Voldoet een gesloten contract aan de wettelijke regels, of beschouwt de Belastingdienst het als een schijnconstructie? Modelcontracten zouden een belangrijk middel worden om hierover meer duidelijkheid te scheppen.
In de praktijk heeft de Wet DBA niet de gehoopte duidelijkheid geboden. Zzp'ers krijgen minder opdrachten omdat opdrachtgevers bang zijn voor boetes en naheffingen. De oppositie is daarom kritisch.

Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66): de chaos is compleet
Van Dijck (PVV): honderdduizend zzp'ers dreigen werkloos thuis te komen zitten
Schouten (ChristenUnie): het kabinet heeft geen duidelijke keuze gemaakt in de verhouding tussen ondernemen en loondienst
Bashir (SP): het wordt zzp'ers onmogelijk gemaakt om hun brood te verdienen
Onafhankelijk Kamerlid Klein: het grondrecht van vrij ondernemerschap wordt aangetast

HANDHAVING OPGESCHORT
Om de angst voor boetes en naheffingen weg te nemen heeft Wiebes besloten om de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot 1 januari 2018. Daar is Ziengs (VVD) blij mee, want het creëert rust voor opdrachtgevers en -nemers. Mei Li Vos (PvdA) hoopt dat opdrachtgevers snel weer in zee gaan met zzp'ers.

Het niet-handhaven van de Wet DBA is geen oplossing van het probleem, benadrukt Schouten. Van Dijck denkt dat het de onzekerheid alleen maar vergroot. Hij suggereert om de wet in te trekken en de VAR (verklaring arbeidsrelatie) weer in te voeren. Om willekeur te voorkomen wil Omtzigt de gedoogsituatie vastleggen in een formeel besluit.

KWAADWILLEND
De belastingdienst zal blijven optreden tegen kwaadwillenden bij "evidente schijnzelfstandigheid". Een goede zaak, vindt Vos, want zo voorkomen we Amerikaanse toestanden. Maar Van Weyenberg en Bashir hebben hun bedenkingen. Zij vrezen voor een grijs gebied en meer onzekerheid bij opdrachtgevers. Neem die weg door betere voorlichting, zegt Ziengs.

Het is belangrijk om schijnconstructies te blijven aanpakken, zegt Van Dijck, bijvoorbeeld om te voorkomen dat bouwvakkers worden vervangen door zogenaamd zelfstandige Polen. Pak uitbuiting en schijnzelfstandigheid aan door meer inspecteurs in te zetten, suggereert Bashir.

PERSOONLIJKE ARBEID EN GEZAGSRELATIE
Als iemand "persoonlijke arbeid" verricht in een "gezagsrelatie" is er volgens het arbeidsrecht sprake van een dienstbetrekking. Maar wat wordt er precies bedoeld met deze begrippen? Het antwoord op die vraag bepaalt of een zzp-contract beschouwd moet worden als een schijnconstructie. De gebruikte begrippen zorgen voor een grijs gebied, erkent de staatssecretaris.

Het arbeidsrecht moet aangepast worden om te verduidelijken wanneer precies sprake is van een schijnconstructie, zegt Omtzigt. Van Weyenberg vraagt om een snelle herijking, zodat de Kamer er nog voor de verkiezingen over kan debatteren. Maar het arbeidsrecht pas je niet zomaar even aan, zegt minister Asscher (Sociale Zaken), omdat er een grote samenhang is met andere wetten. Ook Ziengs wil de tijd nemen voor het vinden van een fundamentele oplossing.

De aanbevelingen van de commissie-Boot bieden een stevige basis voor aanpassing van het arbeidsrecht, zegt Wiebes. Maar de suggestie van een aantal woordvoerders om die aanbevelingen nu al in te voeren vindt hij onverstandig: dat kan zorgen voor weerstand en onzekerheid.

  • 1
  • 2