8. Documenten over inrichtingseisen bestelauto’s openbaar gemaakt

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek twee documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de beoordeling door de Belastingdienst van de inrichtingseisen voor bestelauto’s op basis van artikel 13bis, lid 5, onderdeel a, Wet LB 1964. Het eerste document is een memo van mei 2016, ‘De bestelauto die naar aard of inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen’. Het tweede document is een meer uitgebreide versie van dit document, ‘Uitzonderingen op de auto, regeling privégebruik auto’.
U kunt de openbaar gemaakte documenten inzien via onderstaande  link:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/wob-verzoeken/2017/05/08/besluit-na-wob-verzoek-om-informatie-over-inrichtingseisen-bestelauto

7. Hoe berekent u premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie voor uw klant?

Hebt u klanten die personeel in dienst hebben? Zij kunnen voor hun personeel recht hebben op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel of loonkostensubsidie. Met de zogenaamde ‘premiekortingencalculator’ kunt u berekenen hoe hoog de financiële tegemoetkoming voor uw klant de komende jaren precies is. Dit kan per werknemer, in maximaal 7 stappen.
De premiekortingencalculator is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met UWV en de Belastingdienst.
U vindt de calculator via deze link:
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator

6. Belastingdienst introduceert online aangifte schenkbelasting

Hebt u klanten die in 2017 een schenking (hebben) ontvangen? Sinds kort kunnen zij de aangifte schenkbelasting online doen via Mijn Belastingdienst. Daarnaast kunnen mensen die een schenking ontvangen binnen enkele maanden ook derden (burgers) machtigen voor de online aangifte schenkbelasting.
De online aangifte schenkbelasting van de Belastingdienst is bedoeld voor de burger. Hij moet deze met zijn persoonlijke DigiD ondertekenen.
Men kan ook nog op papier aangifte doen. Dit kan met het formulier ‘Aangifte schenkbelasting 2017’ op de site van de Belastingdienst.

Werkwijze voor fiscaal dienstverleners


De aangifte schenkbelasting is sinds 1 januari 2017 vormvast. Dit betekent dat de Belastingdienst specificaties heeft opgesteld om de lay-out en de rubrieken van deze aangifte te standaardiseren.
De softwarepakketten van Nextens, EstatePlanningexpert, AFAS, Unit4, Kluwer en Tecknow voldoen al aan deze specificaties.
Gebruikt u één van deze softwarepakketten? U kunt deze software dan gebruiken om aangifte schenkbelasting te doen. Voer de gegevens in, druk de aangifte af en stuur deze op naar de Belastingdienst.

Hebt u een ander softwarepakket? Gebruik in dat geval het formulier ‘Aangifte schenkbelasting 2017’, druk het af en stuur het op naar de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft met bovengenoemde softwareleveranciers afgesproken dat hun software vanaf 2018 geschikt is om de aangifte schenkbelasting 2018 digitaal in te sturen.

Digitaliseringsbeweging


De introductie van de online aangifte schenkbelasting past in een bredere digitaliseringsbeweging waardoor mensen steeds meer belasting- en toeslagzaken online kunnen regelen. Daarnaast kan de Belastingdienst de online aangifte beter verwerken en daardoor burgers beter van dienst zijn.
Meer informatie
U leest meer over schenken en schenkbelasting op belastingdienst.nl.
Zie ook het bericht 'Aangifte schenkbelasting kan nu ook online' op belastingdienst-in-beeld.nl.

5. Nieuwe versie Handboek Loonheffingen 2017 beschikbaar

Op 9 mei is een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2017 gepubliceerd op belastingdienst.nl.
 
In het handboek is nu op een aantal plaatsen aangegeven waar u de rekenhulp loonbelastingtabellen kunt vinden. Ook zijn een aantal fouten uit het handboek gehaald en is de tekst van het handboek en de nieuwsbrief LH aan elkaar aangepast.
U kunt bij versiebeheer zien wat alle wijzigingen zijn. De Belastingdienst actualiseert de online versie van het Handboek Loonheffingen voortdurend.

Let op!

In de pdf-versie worden de recente wijzingen pas verwerkt in het derde kwartaal.
 
U vindt de online-weergave en pdf-versie van het Handboek Loonheffingen 2017 op belastingdienst.nl

4. Gebruik kantoorruimte in eigen woning dga; geen belaste verhuur

X en zijn partner hebben een kamer met bijkomende voorzieningen in de aan hen in eigendom toebehorende woning aan A bv verhuurd. De kamer wordt als kantoorruimte gebruikt. 
De enige activiteit van A bv bestaat uit het uitlenen van X, haar enige werknemer en tevens dga, aan B bv, waarvan A bv 1/8ste deel van de aandelen houdt.

De Inspecteur heeft geen teruggaaf van voorbelasting verleend in verband met de verhuurde kantoorruimte.

Volgens Rechtbank Noord-Nederland is dat terecht.
Er is geen sprake van een zogenaamde 'verhuur-plus'. Voor dat geval is er – zoals desgevraagd ter zitting ook door X is bevestigd – voor de voorliggende periode geen sprake van belaste verhuur.
Reeds gelet daarop is terecht geen teruggave verleend. De vraag of sprake is van een economische activiteit behoeft geen bespreking meer, aldus de Rechtbank.
(Rechtbank Noord-Nederland, 16 december 2016, 16/2311)

  • 1
  • 2