8. Klantennieuwsbrief: special belastingpakket 2018

Deze week kunt u de klantennieuwsbrief over het Belastingpakket 2018 tegemoet zien. Hierin zal aandacht worden besteed aan de tarieven en heffingskortingen, nieuws voor ondernemers en particulieren, wijzigingen autobelastingen en overig nieuws. 

Hebt u vragen over het Belastingpakket 2018, neem dan svp contact met mij op. Dat gaat het makkelijkst via of via

Met vriendelijke groet,

Felix Peppelenbosch

7. Belastingplan 2018 heeft weinig inhoud

Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat het Belastingplan 2018 zeer beperkt is wat inhoud betreft. Volgens het RB toont het kabinet op deze manier weinig (fiscale) visie. 
Het RB meent dat het goed was geweest als het kabinet al eerder de blik had gericht op de fiscale toekomst. Al jaren wordt namelijk gesproken over een algehele herziening van het belastingstelsel. Daarover zijn ook al meerdere lijvige rapporten verschenen. Het RB had dan ook graag gezien dat er op z’n minst iets in de steigers was gezet.

6. Extra uitgaven 2018

  • Het kabinet maakt € 425 miljoen vrij om de koopkracht van kwetsbare groepen te verbeteren. Hierdoor gaan naast werkenden, ook de meeste mensen met een uitkering en gepensioneerden erop vooruit.
  • Er gaat, zoals eerder bekendgemaakt, € 435 miljoen extra naar de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze investeringen lopen op tot structureel ruim € 2 miljard.
  • Het kabinet investeert € 270 miljoen extra in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs. Dit wordt via een nota van wijziging toegevoegd aan de begroting voor 2018. Daarnaast wordt er incidenteel € 223 miljoen extra uitgetrokken voor het hogere aantal leerlingen en studenten.
  • Er komen extra middelen voor digitale veiligheid en de aanpak van terrorisme. Het kabinet investeert € 116 miljoen extra in de veiligheid van Nederland. Hiervan is € 30 miljoen beschikbaar voor het afpakken van crimineel vermogen.
  • Het kabinet reserveert voor de komende jaren incidenteel € 75 miljoen extra om - indien nodig - de continuïteit van de Belastingdienst te kunnen borgen.
  • Om het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te verbeteren wordt incidenteel € 25 miljoen extra gereserveerd.

5. ‘Btw-verhoging kost banen en omzet’

Een eventuele verhoging van de btw treft veel ondernemers negatief. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in de richting van de onderhandelaars aan de formatietafel. De ondernemingsorganisaties dringen er met klem op aan het plan te heroverwegen.

Onrust
Een artikel in de Telegraaf van maandag heeft grote onrust veroorzaakt bij veel ondernemers in diverse sectoren. De krant schrijft dat op de formatietafel het plan ligt om het verlaagde btw-tarief van 6 procent te verhogen tot 8 procent.

Daling omzet
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen de onderhandelaars er met nadruk op dat deze potentiële btw-verhoging ondernemers negatief kan treffen. Zij grijpt in op die producten en diensten waar alle mensen gebruik van maken, vaak dagelijks. Het duurder maken van deze producten en diensten leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een daling van de omzet en afnemende werkgelegenheid. Daarbij is van groot belang dat het in veel sectoren gaat om werkgelegenheid voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  

Grensstreek
Een ander ongewenst effect is het weglekken van klandizie over de grens. Producten en diensten worden duurder in Nederland dan in België of Duitsland. Buitenlandse ondernemers profiteren dan van deze verhoging.

4. Wetsvoorstel afschaffing van de btw-landbouwregeling

Onderhavig wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van het Belastingplanpakket 2018, heeft tot doel om de btw-landbouwregeling in de Wet OB 1968 met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. 
Op grond van de btw-landbouwregeling blijven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) thans buiten de btw en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. De landbouwer is geen btw verschuldigd maar kan de aan hem in rekening gebrachte btw ook niet terugvragen. Teneinde cumulatie van de btw in de bedrijfskolom te voorkomen, voorziet de regeling in een zogenoemd landbouwforfait dat de aftrekgerechtigde afnemer van de landbouwer in aftrek kan brengen. Dit bedraagt 5,4% van de verkoopprijs van de prestaties verricht door de landbouwer en komt overeen met de gemiddelde btw-voordruk van landbouwers.
Landbouwers kunnen erop dit moment voor kiezen geen gebruik te maken van de btw-landbouwregeling. In dat geval worden zij op de gebruikelijke wijze in de btw-heffing betrokken en geldt het landbouwforfait niet.
Het onderhavige wetsvoorstel heeft tot gevolg dat landbouwers vanaf 1 januari 2018, net als andere ondernemers, over hun prestaties btw dienen te voldoen en btw over de aan hen verrichte prestaties kunnen terugvragen.
De afschaffing van de btw-landbouwregeling met ingang van 1 januari 2018 is genoemd als een beleidswijziging in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken in 2016 en is bij de begrotingsbehandeling aan de orde geweest.

  • 1
  • 2