8. Belastingkantoor moet afwijzing verzoek om kostenvergoeding beter motiveren

X (verzoeker) heeft zich bij het GBLT (Belastingkantoor Locosensus-Tricijn) beklaagd over de telefonische bereikbaarheid en heeft om vergoeding van zijn gemaakte telefoonkosten (€ 10) gevraagd. Het GBLT erkent dat er sprake was van een tijdelijke slechte telefonische bereikbaarheid en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. De klacht is gegrond verklaard. Het GBLT weigert echter om de gemaakte telefoonkosten te vergoeden, omdat de klachtenprocedure geen regeling voor kostenvergoeding kent. X heeft over deze weigering een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman. 
De Nationale ombudsman beoordeelt niet of het GBLT de gemaakte telefoonkosten moet vergoeden maar beoordeelt of het overheidsorgaan de claim behoorlijk heeft behandeld. 
De Nationale ombudsman vindt het aanbieden van verontschuldigingen getuigen van een coulante opstelling. Het GBLT heeft zijn weigering om de gemaakte telefoonkosten te vergoeden echter onvoldoende gemotiveerd. De onderzochte gedraging van het GBLT is dan ook niet behoorlijk. 
De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van een goede motivering. 
(Rapport nationale ombudsman, nr. 2017/108)

7. Gratis workshop over opstellen jaarrekening in XBRL

XBRL Nederland houdt op dinsdag 28 november een gratis workshop voor accountants en opstellers van jaarrekeningen over XBRL-jaarrekeningen middelgroot. 
Vanaf boekjaar 2016 moeten micro- en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren in het XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt die verplichting ook voor de meeste middelgrote rechtspersonen. 
Met het oog hierop houdt XBRL Nederland een gratis bijeenkomst op 28 november 2017 over XBRL jaarrekeningen middelgroot. Het doel is om opstellers en accountants kennis te laten maken met XBRL en ze te informeren over hun rol hierin. 
Meer informatie over programma, locatie en inschrijving vindt u op de website van XBRL Nederland

6. Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen vóór 14 december doorgeven

De belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: 

Hebt u klanten voor wie u de aangifte loonheffingen indient? En wilt u het aangiftetijdvak wijzigen? Dit kan 1 keer per kalenderjaar. Als u het tijdvak wilt wijzigen per 1 januari 2018, moet het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ vóór 14 december binnen zijn bij de Belastingdienst.

Op het formulier geeft u aan welk aangiftetijdvak u voor het volgende jaar wilt gebruiken.

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover u de aangifte loonheffingen moet doen. Dit is meestal een periode van een kalendermaand of van 4 weken. Bij een aangiftetijdvak van 4 weken begint het 1e aangiftetijdvak altijd op 1 januari en eindigt het laatste aangiftetijdvak altijd op 31 december. De 1e en 13e aangifteperiode lopen dus niet gelijk met de 1e en 13e loonperiode.

Een ander aangiftetijdvak dan een maand of 4 weken geldt voor: 

  • personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen (aangiftetijdvak is een halfjaar)
  • personeel aan huis, waaronder personeel in het kader van een persoonsgebonden budget voor zorg (aangiftetijdvak is een jaar) (zie paragraaf 16.13 Handboek loonheffingen
  • meewerkende kinderen (aangiftetijdvak is een jaar) (zie paragraaf 16.11 Handboek loonheffingen)

Let op!
Als het formulier uiterlijk op 14 december bij de Belastingdienst binnen is, geldt het nieuwe aangiftetijdvak vanaf het eerste tijdvak van het volgende jaar. Ontvangt de Belastingdienst het formulier ná 14 december, dan gaat het nieuwe aangiftetijdvak een jaar later in.

5. Btw-aangifte corrigeren? Vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
Vanaf 1 januari 2018 kunt u een correctie op een btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal doorgeven.

Hebt u voor een klant dit jaar of de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? En wilt u daarom zijn btw-aangifte wijzigen met een suppletie? Na 1 januari 2018 is dat alleen nog op de volgende manieren mogelijk:

  • U geeft de suppletie digitaal door met uw eigen software
  • Uw klant geeft de suppletie zelf digitaal door op belastingdienst.nl bij het onderdeel Inloggen voor ondernemers.
  • Uw klant gebruikt zijn eigen software.

U hoeft een wijziging trouwens niet altijd met een suppletie door te geven. Als het gaat om een teruggave of bijbetaling van € 1.000 of minder, dan mag u de wijzigingen ook in de eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

4. Wijzigingen 2018 in de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting

Wat verandert in 2018 in de motorrijtuigenbelasting (mrb) en aanschafbelasting (bpm)?

 We hebben een aantal wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

  • Net als in 2017 betaalt u in 2018 geen mrb en bpm voor een volledig elektrische auto. Dit blijft zo tot en met 2020.
  • Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2020 een halftarief in de mrb. Dit betekent dat u de helft van het tarief voor een gewone auto betaalt.

Meer informatie over de BPM 2018-2020 vindt u via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/aanschafbelasting-2018---2020

Meer informatie over de MRB 2018-2020 vindt u via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/wegenbelasting-2018---2020

  • 1
  • 2