8. Aanschafbelasting auto (bpm) 2018 - 2020

Wat er voor u verandert in de aanschafbelasting (bpm) hangt onder andere af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.
Bpm volledig elektrische auto in 2018
Voor volelektrische auto’s betaalt u in 2018 geen bpm. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil volledig elektrisch rijden stimuleren en draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

Bpm gewone en plug-in hybride auto in 2018
Hoeveel bpm u moet betalen, hangt af van een aantal punten. Onder andere hoeveel CO2 uw auto uitstoot en het tarief van de bpm.Bereken hoeveel bpm u moet betalen voor een reguliere of plug-in hybride auto:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/bpm/bpm_berekenen_en_betalen/

 

 

7. Bijtelling auto van de zaak 2018 - 2020

Wat er voor u verandert in de bijtelling hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.

Bijtelling volledig elektrische auto in 2018
Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een volelektrische auto is 4%, net als in 2017. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

Bijtelling plug-in hybride auto in 2018
In 2018 is het bijtellingspercentage voor nieuwe plug-in hybride auto’s 22%. De bijtelling voor plug-in hybrides blijft 22% tot 2020. Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).
Het blijkt dat plug-in auto’s een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch rijden dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-in auto’s af.

Bijtelling gewone en zuinige auto in 2018
Heeft uw nieuwe auto een CO2-uitstoot van 106 gram per kilometer of meer? Dan geldt van 2018 tot 2020 het algemene bijtellingspercentage van 22%. Dit was in 2017 ook 22%.
Als u een auto koopt, moet u het kenteken op naam zetten (tenaamstelling). Heeft u een kenteken na 1 juli 2012 op uw naam gezet, maar is de 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan heeft u voordeel door een verlaagde bijtelling.

Bekijk hiervoor de 60-maandsperiode:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/privegebruik_auto/kenteken_afgegeven_voor_2014

6. Wegenbelasting auto (mrb) 2018 - 2020

Wat er voor u verandert in de motorrijtuigenbelasting (mrb) hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018.

Mrb volledig elektrische auto in 2018
Net als in 2017, betaalt u in 2018 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.

Mrb plug-in hybride auto in 2018
Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Sinds 2017 gaat de berekening van de mrb voor dit soort auto’s over het hele gewicht. Inclusief de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering gebracht bij de berekening van de mrb (kilocorrectie). 
Plug-in hybride auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren af. 
Voor plug-in hybride auto’s geldt tot en met 2020 een halftarief in de mrb. Dit betekent dat u de helft van het tarief voor een gewone auto betaalt.

Mrb diesel vanaf 2019 omhoog
Voor dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 omhoog met 15%. Dit is inclusief het deel van de mrb dat naar de provincies gaat (provinciale opcenten). Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar.

5. Afschaffen btw-landbouwregeling. Gevolgen voor de praktijk

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Wat betekent dit voor de praktijk? 
De belangrijkste reden om gebruik te maken van de landbouwregeling is de administratieve lastenverlichting. U leest hier wat de gevolgen zijn als uw klant nu gebruik maakt van de landbouwregeling.

Administratie bijhouden en aangifte doen
Uw klant hoeft geen btw-administratie bij te houden, geen facturen te sturen en geen btw-aangifte te doen.

Btw aftrekken en terugvragen
Uw klant kan betaalde btw niet aftrekken of terugkrijgen. De landbouwregeling kan daarom financieel nadelig zijn als uw klant grote investeringen doet. Heeft hij naast zijn activiteiten die onder de landbouwregeling vallen, ook activiteiten waarover hij wel btw in rekening brengt? Btw die uw klant betaalt over kosten en inkoop voor die belaste omzet, kan worden afgetrokken.

Gevolgen voor de afnemers
De afnemers kunnen 5,4% van de verkopprijs van uw klant aftrekken in hun btw-aangifte, behalve als ze zelf ook van de landbouwregeling gebruikmaken. Dit percentage heet het landbouwforfait.

Waarom wordt de landbouwregeling afgeschaft?
Bij de invoering van de Wet OB 1968 werd besloten tot de introductie van een bijzondere regeling voor landbouwers, mede omdat het ongewenst werd geacht om landbouwers te verplichten een btw-administratie te voeren. Door de modernisering van de landbouwsector die sindsdien heeft plaatsgevonden, verschillen landbouwers echter niet wezenlijk meer van andere ondernemers. Voor veel landbouwers die op dit moment van de landbouwregeling gebruikmaken, zal het bijhouden van een btw-administratie niet of nauwelijks problemen moeten opleveren. In de loop van de tijd is bovendien gebleken dat de regeling niet goed te relateren is aan de huidige beleidsopgaven. Het niet kunnen terugvragen van btw maakt de regeling namelijk onaantrekkelijk voor ondernemers die een relatief hoge voordruk hebben, zoals ondernemers die veel investeren. Investerende bedrijven maken in de praktijk daarom meestal geen gebruik van de regeling.

Tip!
Neem tijdig contact op met uw klanten die gebruik maken van de landbouwregeling en informeer hen over de gevolgen van de afschaffing.

4. Interview: 'Beoordeel je klanten niet op uiterlijk’

Hans Kuiper (49) runt sinds mei 2013 zijn administratiekantoor H. Kuiper administratie- en belastingadvies in Denekamp. “Mijn administratiekantoor is kleinschalig en ik ben heel toegankelijk. Dáár ligt mijn kwaliteit.”

Hans bedient samen met 2 personeelsleden ongeveer 120 mkb- en 150 ib-klanten en werkt gemiddeld 50 uur per week. “Soms maak ik meer uren, maar mijn vrouw houdt de balans tussen werk en privé gelukkig scherp in de gaten. Dat is goed, want dan hou ik dit hectische werk het langst vol.”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Het leukst vind ik het contact met mijn klanten. En dan vooral als je iets voor hen kunt betekenen. Begeleiding en advisering staat voor mij op nummer 1. Het liefst ga ik naar mijn klanten toe op hun bedrijfslocatie, want dan kan ik met eigen ogen zien hoe ze hun ondernemerschap in de praktijk invullen. Ik wil graag sparringpartner zijn op het gebied van het inrichten en onderhouden van zowel de administratie als de bedrijfsvoering. Daarnaast geef ik fiscale adviezen. De klant kan altijd op mij rekenen.”

Wat vind je het lastigst aan je werk? 

“Ik erger mij aan ingewikkelde en ‘strenge’ wetgeving. Ik kan daar echt buikpijn van krijgen. Neem bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Soms moet ik zoveel informatie bij mijn klanten opvragen dat ik het gevoel heb dat ik ze extreem lastigval. Het is moeilijk uit te leggen dat het in zo’n geval enkel een wettelijke verplichting betreft. Helaas is dat niet altijd positief voor het in stand houden van de klantrelatie.”

Wat is het meest bijzondere geval dat je hebt meegemaakt in je praktijk?
“
Een klant uit de bouwbranche heeft lang haar tot op de schouders, loopt op klompen en gebruikt zelfs dialect in zijn e-mails. Als je deze man in de kroeg tegenkomt, zou je zeggen: wat is dat voor iemand? Maar, als je hem een tijdje kent, dan komt het gevoel bij je op dat hij je beste kameraad zou kunnen zijn. Ik heb al doende geleerd om mijn gedachten nooit te laten leiden door de eerste indruk die een onbekend persoon op mij maakt.”

Welke kansen en/of uitdagingen zie je voor jouw branche?
“
De digitalisering in onze branche zal de komende jaren de complete sector nadrukkelijk veranderen. Het simpele intoetswerk zal gaan verdwijnen, omdat de klant dat makkelijk zelf kan uitvoeren via de cloud. Ik heb hierop reeds geanticipeerd door 100% voor advisering te gaan. Meestal benader ik mijn klanten proactief en reken hun de besparingen voor die mijn adviezen kunnen opleveren. Hiervoor zijn zij mij heel dankbaar, is mijn ervaring.“

(Bron: Forum Belastingdienst)

  • 1
  • 2