8. Terechte btw-correcties belastingadviseur; vergrijpboetes wegens grove schuld

De bedrijfsactiviteiten van X (belanghebbende) bestonden uit de exploitatie van een belasting- en bedrijfseconomisch advieskantoor.
In geschil zijn door de Inspecteur na een boekenonderzoek aangebrachte btw-correcties.
X heeft aangiftes omzetbelasting gedaan op basis van schattingen zonder onderliggende berekening. De bewijslast dat de correcties onjuist zijn ligt in de omstandigheden van dit geval bij X. Hij onderbouwt zijn stellingen niet en slaagt daarom niet in de bewijslast, oordeelt Rechtbank Gelderland.
De handelwijze van X moet volgens de Rechtbank worden gezien als een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid. Daarbij is van belang dat X belastingadviseur is en dus geacht wordt terzake kundig te zijn. Bovendien is het doen van aangiftes omzetbelasting op basis van een (niet onderbouwde) schatting zeer onzorgvuldig, ook voor een ondernemer die geen belastingadviseur van beroep is. Daarnaast is ook het opvoeren van aftrek van voorbelasting zonder dat hiervoor onderbouwing voorhanden is, zeer onzorgvuldig. Tot slot behoort er geen sprake te zijn van aansluitverschillen. De conclusie is dat de Inspecteur is geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat sprake is van grove schuld. De boetes zijn dus terecht opgelegd maar worden verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn (artikel 6 EVRM). 
(Rechtbank Gelderland nr. 16/7643 / ECLI:NL:RBGEL:2018:3333)

 

7. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019

Sinds 1 juli 2017 kunnen dga’s geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. 2019 is het laatste jaar waarin zij er nog voor kunnen kiezen het pensioen in eigen beheer af te kopen. Zij krijgen dan een afkoopkorting van 19,5%. De afkoopkorting voor 2018 bedraagt 25%.

6. Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.

Voorbeeld
Een werknemer krijgt van zijn werkgever een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum 1e toelating is 1 februari 2019. De grondslag voor de bijtelling is € 80.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt de werkgever elke maand een eigen bijdrage van € 200.

De bijtelling per maand is dan: ((€ 50.000 x 4%) : 12) + ((30.000 x 22%) : 12) - € 200 = € 516,67

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%. Het gaat dan dus om alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2013 of eerder.
En om auto’s met een datum 1e tenaamstelling in 2014: voor deze auto’s verloopt de termijn van 60 maanden in de loop van 2019.

Voorbeeld
Een werknemer krijgt van zijn werkgever een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum 1e toelating is 1 februari 2016. De datum 1e tenaamstelling is 1 mei 2014. De grondslag voor de bijtelling is € 60.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt de werkgever elke maand een eigen bijdrage van € 50. 

De bijtelling per maand over januari tot en met april 2019 is dan: ((€ 60.000 x 4%) : 12) - € 50 = € 150

De bijtelling per maand over mei tot en met december 2019 is: ((€ 50.000 x 7%) : 12) + ((10.000 x 25%) : 12) - € 50 = € 450

5. Aangifte loonheffingen 2019: veranderingen en aandachtspunten

De belangrijkste verandering in de aangifte loonheffingen met ingang van 2019 is het vervallen van code 6 van de codes reden geen bijtelling auto (0% bijtelling). Deze code vervalt omdat er met ingang van 1 januari 2019 geen auto’s meer zijn met 0% bijtelling. Want per die datum eindigt het overgangsrecht voor de volgende auto’s:
• auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e tenaamstelling in 2013
• auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0, maar niet meer dan 50 gram per kilometer en met een datum 1e tenaamstelling in 2013 . Voor deze auto’s kan tot en met 31 december 2018 nog een bijtelling van 0% gelden.

Belangrijke aandachtspunten in de aangifte loonheffingen 2019 zijn verder:
• levensloopverlof bij een werknemer van 61 jaar of ouder
• anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres
• verloonde uren bij stukloon

Levensloopverlof bij een werknemer van 61 jaar en ouder

Gaat een werknemer minder verdienen omdat hij levensloopverlof opneemt? Dan gebruikt u code incidentele inkomstenvermindering ‘O’ (Onbetaald verlof ). Dat moet u ook doen als een werknemer van 61 jaar of ouder fulltime levensloopverlof opneemt, terwijl de dienstbetrekking blijft bestaan. U moet dan bij de bestaande inkomstenverhouding code ‘O’ kiezen. Het uitgekeerde levenslooptegoed neemt u op onder een nieuw nummer inkomstenverhouding.

Anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres

Hebt u een werknemer die geen inwoner is van Nederland? Dan mag u in de aangifte niet zijn tijdelijke Nederlandse adres (bijvoorbeeld van een recreatiewoning) opnemen. U moet het buitenlandse adres opnemen. Hebt u alleen het tijdelijke Nederlandse adres en niet het adres in het buitenland, dan moet u voor deze werknemer het anoniementarief toepassen.

Verloonde uren bij stukloon

Houdt u bij stukloon of iets soortgelijks het aantal verloonde uren bij, dan moet u deze uren opgeven in de aangifte. Alleen als u geen uren bijhoudt, vult u 0 in.

4. Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor frauderende belastingadviseur

Rechtbank Overijssel heeft een 67-jarige fiscaal adviseur uit De Lutte wegens belastingfraude veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 180 uur. De adviseur deed van 2010 tot en met 2014 voor 5 klanten valse aangiften inkomstenbelasting. Zo kregen zijn klanten, zonder dat zij hiervan wisten, onterecht teveel geld van de Belastingdienst terug. Naar schatting kostte dit de Belastingdienst 25.000 euro. Daarnaast heeft de adviseur tijdens het onderzoek een getuige proberen te beïnvloeden. De Rechtbank oordeelt ook dat de man 69.300 euro aan illegaal verdiend geld moet betalen aan de Staat.
(Rechtbank Overijssel nr. 08/996012-16 (P ) /ECLI:NL:RBOVE:2018:2737)

  • 1
  • 2