8. Btw en onroerende zaken

Als u een onroerende zaak verhuurt of verkoopt, is dat meestal vrijgesteld van btw. U kunt er vaak wel voor kiezen toch btw in rekening te brengen over de levering of verhuur. In een aantal gevallen moet u altijd btw in rekening brengen over de levering of verhuur van een onroerende zaak.

Levering van een onroerende zaak
Verkoopt u een onroerende zaak? Dan is dit over het algemeen vrijgesteld van btw. Is de koper ook ondernemer? Dan kunt u er samen in de meeste gevallen voor kiezen toch btw te berekenen.

Herziening btw bij verkoop van onroerende zaken
Als u een onroerende zaak koopt met btw, moet u 10 jaar lang beoordelen of u de aftrek van deze btw moet herzien. Dit heet de herzieningsperiode.

Verhuur van een onroerende zaak
Als u een onroerende zaak verhuurt, is dit normaal gesproken vrijgesteld van btw. Is de huurder ook ondernemer? Dan kunt u er samen vaak voor kiezen toch btw te berekenen.

Transacties met zakelijke rechten op een onroerende zaak
Is er sprake van vestigen, overdragen, wijzigen, afstand doen of beëindigen van een zakelijk recht op een onroerende zaak? Dan behandelen wij dat als de levering of de verhuur van die onroerende zaak. Voorbeelden van zakelijke rechten op onroerende zaken zijn: het recht van erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid.

7. Btw-nummer vermelden op website

De EU heeft regels vastgesteld voor ondernemers die een website hebben. Die regels gaan onder andere over welke informatie u op uw website moet plaatsen, zoals uw btw-nummer. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt leest u wat u precies op uw website moet melden.

6. Btw-bedrag afronden

U gebruikt voor de afronding van het btw-bedrag de rekenkundige methode. Als het bedrag van de verschuldigde btw op de factuur bestaat uit meer dan 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het 3e cijfer achter de komma af op hele centen. Dit doet u als volgt:
• Is het 3e cijfer achter de komma lager dan 5, dan rondt u het bedrag naar beneden af.
• Is het 3e cijfer achter de komma 5 of hoger, dan rondt u het bedrag naar boven af.
Dit betekent bijvoorbeeld dat u € 20,124 afrondt naar € 20,12 en € 20,125 naar € 20,13.
Bij het afronden mag u kiezen uit 2 methodes:
• U rondt af per geleverd goed of verrichte prestatie.
• U rondt het totaalbedrag af.
U mag niet beide methodes naast elkaar gebruiken. En u moet in uw keuze voor gebruik van een methode een vaste lijn volgen.
In de aangifte btw rondt u de btw-bedragen af op hele euro’s. Dit mag u in uw voordeel doen.

5. Uw klant geeft korting voor betalingen die op tijd zijn

Als u uw klant korting geeft omdat hij voor een bepaalde datum betaalt, dan kunt u de korting wel of niet meteen op de factuur zetten. In elk geval moet u anders met de btw om gaan:
1. U zet de korting meteen op de factuur.
Als u de korting direct op de factuur zet en uw klant betaalt op tijd, dan hebt u het juiste btw-bedrag in rekening gebracht. Maar als uw klant niet op tijd betaalt en dus geen korting krijgt, dan moet u alsnog btw betalen over de korting die op de factuur staat. U geeft dit op in de btw-aangifte . Als uw klant btw mag aftrekken, dan kan hij de btw over korting die hij niet heeft gekregen alleen aftrekken als u hem een aanvullende factuur over de korting stuurt.
2. U zet de korting niet meteen op de factuur.
Als uw klant op tijd betaalt en daarbij gebruikmaakt van de korting, dan hebt u te veel btw in rekening gebracht. Zolang u geen creditfactuur aan uw klant geeft, moet u die btw aan ons betalen. Als u uw klant wel een creditfactuur geeft, dan kunt u de btw over de korting verrekenen in uw btw-aangifte. Als uw klant het volledige btw-bedrag van de factuur heeft afgetrokken in zijn btw-aangifte, zonder rekening te houden met de korting, dan moet hij op basis van de creditfactuur de btw over de korting aan ons terugbetalen.

4. Btw-factuur bij levering op basis van een doorlopende overeenkomst

Levert uw klant goederen of diensten op basis van een doorlopende overeenkomst, bijvoorbeeld abonnementen? Dan kunt u op de factuur, in plaats van de datum van de levering, het tijdvak vermelden waarover hij factureert. Deze periode mag niet langer zijn dan een jaar. Doorlopende intracommunautaire leveringen worden steeds geacht te zijn voltooid bij afloop van elke kalendermaand.

  • 1
  • 2