8. Aanpassing belastingrente

Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als
- u de aangifte indient voor de 1e dag van de 6e maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en,
- de ingediende aangifte juist is.

7. Wijziging tarief vennootschapsbelasting

In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) niet verlaagd. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder dan was gepland. Het hoge vpb-tarief geldt voor het deel van de winst vanaf € 200.000. Dit blijft 25% in 2020 en gaat in 2021 naar 21,7%. Het lage tarief, dat geldt voor de winst tot en met € 200.000, gaat in 2020 naar 16,5% en in 2021 naar 15%.

6. Openbaar overzicht van adviseurs met vergrijpboete

Belastingadviseurs die met opzet een verkeerde of onvolledige belastingaangifte doen, kunnen daarvoor een vergrijpboete krijgen. De Belastingdienst mag vanaf 2020 openbaar maken welke belastingadviseur een vergrijpboete heeft gekregen. Door de gegevens openbaar te maken wil het kabinet belastingontduiking en -fraude tegengaan.Over het algemeen gaat het om belastingadviseurs, maar het kunnen ook andere dienstverleners zijn zoals notarissen, accountants en advocaten. De gegevens van de overtreder staan tot 5 jaar op de website van de Belastingdienst.

5. Extra verhoging arbeidskorting tot en met 2022

Het kabinet gaat de arbeidskorting extra verhogen voor de jaren 2020 tot en met 2022. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000 per jaar. Ook zorgt de verhoging ervoor dat de keuze om meer te gaan werken nog aantrekkelijker wordt voor inkomens tussen de € 20.000 en € 35.000. Dit is omdat werkenden door de hogere arbeidskorting netto meer overhouden van het extra inkomen.

4. Tarief innovatiebox omhoog naar 9%

Als ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

  • 1
  • 2