8. Download Klantennieuwsbrief Eindejaarstips 2019

De klantennieuwsbrief met eindejaarstips voor 2019 kunt u hieronder downloaden. De fiscale regelgeving verandert voortdurend. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en faciliteiten, en in 2020 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels. Het is een hele kunst om er door heen te laveren. Mogelijkerwijs moet uw klant nog voor het begin van 2020 actie ondernemen om fiscaal een betere positie te realiseren. Deze eindejaarstips kunnen uw klant daarbij helpen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met u als adviseur van uw klant goed te kunnen voorbereiden.

7. Fiets van de zaak en werkkostenregeling

De werkgever mag er ook voor kiezen de bijtelling voor zijn rekening te nemen. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dat geval hoeft de werknemer helemaal geen belasting te betalen.

6. Hoe gebruik ik als ondernemer de werkkostenregeling (WKR)?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

Vrije ruimte werkkostenregeling
U mag onbelast vergoedingen geven. Het totale bedrag moet wel onder de 1,2% blijven van de loonsom van al uw medewerkers samen. Dit is de vrije ruimte. Bijvoorbeeld: bij een loonsom van 400.000 euro kunt u 4800 euro onbelast beschikbaar stellen.

Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020
Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven.Dit betekent dat u in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van 400.000 euro is. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling
Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van uw vrije ruimte. Enkele voorbeelden van vergoedingen met een gerichte vrijstelling zijn:
abonnementen voor openbaar vervoer;
reiskosten tot € 0,19 per kilometer; 
verhuiskosten vanwege werk; 
maaltijden bij overwerk;
vanaf 2020: aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Noodzakelijkheidscriterium werkkostenregeling
Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.

Nihilwaarderingen werkkostenregeling
Bepaalde voorzieningen op de werkplek gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze krijgen een zogeheten nihilwaardering. Denk aan: 

  • ter beschikking gestelde werkkleding;
  • koffie en thee op de werkplek;
  • fitnessruimte op de werkplek.

De Belastingdienst biedt een overzicht van alle loon in natura waarvoor een nihilwaardering geldt in de werkkostenregeling. 

5. Zonnepanelen geven geen recht op aftrek voorbelasting bouwkosten woning

Een man heeft op 28 december 2015 een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Op 19 januari 2017 is de nieuwbouwwoning opgeleverd. Hierbij zijn zes zonnepanelen op het dak aangebracht. De zonnepanelen zijn eenvoudig demonteerbaar, zonder de woning te beschadigen. De Inspecteur heeft de man al een teruggaaf van omzetbelasting toegekend voor een bedrag van € 544 in verband met de aanschaf van de zonnepanelen. In geschil is of hij ook recht op aftrek heeft van (een deel van) de omzetbelasting die aan hem in rekening is gebracht in verband met de bouw van zijn woning.
Voor de beantwoording van de vraag of de man recht op aftrek heeft van de omzetbelasting die in verband met de bouw van de woning aan hem in rekening is gebracht, acht Rechtbank Gelderland doorslaggevend of de woning is gebouwd ten behoeve van het uitoefenen van de economische activiteit van de man, bestaande uit de levering van de met de zonnepanelen opgewekte energie. Volgens de Rechtbank is dat niet het geval. De man heeft geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden geoordeeld dat de woning is gebouwd ten behoeve van de energielevering door hem en dus dat een voor het recht op aftrek benodigd rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de bouw van de woning en de levering van energie. Het beroep wordt ongegrond verklaard. (Rolnummer 19/1844)

4. LH november verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u over tijdvak november of de 12e vierwekenperiode de te betalen loonheffingen laten verrekenen met een teruggaaf btw? Dien het formulier vóór 18 december in. De Belastingdienst kan uw verzoek dan snel verwerken. 
Het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw’ moet formeel uiterlijk op 31 december bij de Belastingdienst binnen zijn. U voorkomt echter piekwerkzaamheden bij de Belastingdienst in de laatste weken van december als u het verzoek vóór 18 december indient. 

Meer informatie
Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffing

  • 1
  • 2