8. Afgifte btw-id kan in januari langer duren (update)

Als u klanten aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 2 weken een brief met een btw-identificatienummer van de Belastingdienst. In januari en februari kan dit langer duren. Dit komt doordat het aantal aanmeldingen veel groter is dan gebruikelijk. Het btw-id vermeldt uw klant op zijn facturen en website. Zo maakt hij zich bij zakenrelaties kenbaar als btw-plichtig ondernemer. Uw klant krijgt een btw-id als hij zich als ondernemer heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij ontvangt dit ook als hij bij de Belastingdienst is aangemeld met het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer' of het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’.

7. Automatisch uitstel loonaangifte 2020 bij wachten op eHerkenning

Kunt u de aangifte loonheffingen voor uw klant via Mijn Belastingdienst Zakelijk niet op tijd indienen omdat hij nog eHerkenning moet aanschaffen? Dan krijgt uw klant automatisch uitstel tot 1 juli 2020 voor de loonaangifte én betaling daarvan. Het uitstel geldt alleen als u de laatst ingediende loonaangifte nog hebt gedaan in het oude ondernemersportaal. U krijgt ook uitstel als u gebruikmaakt van andere aangifte- of administratiesoftware. U hoeft geen uitstel voor uw klant aan te vragen. 

Automatisch uitstel
Komt uw klant voor uitstel in aanmerking? Dan ontvangt hij binnenkort een brief van de Belastingdienst. Hebt u voor hem al om uitstel gevraagd en komt hij hiervoor in aanmerking, dan krijgt hij ook een brief.

Inloggen Mijn Belastingdienst Zakelijk
Hebt u al eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3? Doe dan vanaf 1 februari 2020 loonaangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zorg dat de aangifte en betaling van uw klant voor de uiterste datum bij de Belastingdienst binnen zijn. Heeft uw klant een eenmanszaak, dan kan hij ook inloggen met DigiD om loonaangifte te doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk. 

Aanvragen eHerkenning
Uw klant moet u toestemming geven om zaken voor u te regelen met eHerkenning. Deze toestemming regelt u met een 'ketenmachtiging'. Hiervoor vult u samen met uw klant een formulier in. Uw eHerkenning-leverancier weet hoe u dit regelt. 

Moet uw klant nog eHerkenning aanvragen? Doe dat dan bij een erkende leverancier via eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. Meer weten over eHerkenning? Lees dan Zo werkt eHerkenning

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.

Gerelateerd artikel

Loonaangifte 2020 alleen via eHerkenning of DigiD

6. 3e uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd. In deze uitgave zijn 3 nieuwe onderwerpen toegevoegd. Ook is de tekst bij een aantal onderwerpen aangepast.

De Belastingdienst heeft de volgende onderwerpen toegevoegd:

indexatie verzuimboeten
aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)

De tekst is aangepast bij de volgende onderwerpen:

wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0
fiets van de zaak
Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie
Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Op belastingdienst.nl leest u meer over de aanpassingen en kunt u de 3e uitgave  downloaden Zie: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/nieuwsbrief-loonheffingen-2020

5. Noodstopprocedure tegen stapelen boetes bij schulden

Hebt u klanten die verkeersboetes en rechtelijke geldelijke boetes wel accepteren, maar door problematische schulden niet kunnen betalen? Minister Dekker voor Rechtsbescherming komt voor deze mensen met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De procedure start 1 april 2020. Bij de noodstopprocedure schort het CJIB de inning op en legt geen nieuwe verhogingen op. Het moet voorkomen dat mensen met problematische schulden verder in de problemen komen. 

Werking
De noodstopprocedure geldt voor verkeersboetes en strafrechtelijke geldelijke sancties, zoals door de rechter of het OM opgelegde boetes.

De procedure werkt als volgt:
Mensen die door schulden hun boete niet kunnen betalen, en waarbij geen uitzicht bestaat op betaling, kunnen een noodstop van maximaal 4 maanden krijgen.
Het CJIB schort de inning op en legt geen nieuwe verhogingen op.
De persoon die de noodstop krijgt moet zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Bij het starten van deze hulp kan de noodstop met 8 maanden worden verlengd.
De boete wordt na de noodstop (in termijnen) afbetaald.
Het CJIB kan de noodstop beëindigen als afspraken niet worden nagekomen.

Invoering
Het afgelopen jaar is de noodstopprocedure ontwikkeld. De procedure gaat per 1 april 2020 landelijk in.

4. Vermeld juiste telefoonnummer in aangifte LH

Doet u aangifte loonheffingen voor uw klant? Dan is het belangrijk dat u het juiste telefoonnummer in de aangifte vermeldt. Zo kan de inspecteur met u in contact komen als hij vragen heeft. 
De inspecteur kan u bellen als er bijvoorbeeld een verschil is tussen de ingediende aangifte en de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Dankzij deze werkwijze komen in de aangifte steeds minder fouten voor.
Vul daarom het juiste telefoonnummer in, in de daarvoor bestemde rubriek in de aangifte. Die rubriek mag alleen cijfers bevatten.

Let op!
Hebt u een buitenlands telefoonnummer, dan geeft u in plaats van 2 voorloopnullen een + op.

  • 1
  • 2