8. Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Ik moet nu leidinggeven op afstand aan werknemers die thuiswerken. Hoe doe ik dat?

Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting je werknemers die thuiswerken. Blijf actief met ze in contact en geef duidelijk aan wat je van hen verwacht. Lees meer hierover op arboportaal.nl.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.

Mag ik, als werkgever, vakantiegeld inhouden van werknemers om de maandelijkse salarissen te kunnen voldoen?

Nee, tenzij werkgevers en werknemers dit afspreken in een plan om het bedrijf te laten voortbestaan. 

Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in gezinsquarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?

Als een werknemer in gezinsquarantaine verblijft en hij kan thuis werken dan moet hij dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen ook als hij niet kan werken.

Ik ben kapper, schoonheidsspecialiste (contactberoep) moet mijn personeel een niet-medisch mondkapje dragen? 

Bij kappers en andere contactberoepen mogen klanten alleen op afspraak komen, waarbij u of uw werknemer en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. Daarnaast gelden de hygiënemaatregelen (handen wassen, geen handen schudden, niesen of hoesten in de elleboog, gebruik papieren zakdoek) en 1,5 meter afstand houden tussen klanten. Voor contactberoepen nemen een check vooraf en de hygiënemaatregelen veel risico’s weg. Het dragen van niet-medische mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Een huisgenoot van een werknemer heeft verkoudheidsklachten, koorts (hoger dan 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten? Mag de werknemer nog werken?

Uw werknemer mag thuiswerken. Hij mag niet naar het werk komen, tenzij uw organisatie/bedrijf behoort tot de cruciale beroepen en vitale processen. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. 

Waar vind ik meer informatie over thuisquarantaine nu een huisgenoot van een medewerker ziek is?

Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Nederlandse aanpak van het coronavirus en veelgestelde vragen'.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. 

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). Gelden er voor mij andere maatregelen?

Om te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers die geen klachten hebben, naar het werk komen.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Werknemers en werkgevers die last hebben van verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. Verkoudheidsklachten zijn:

 • Neusverkoudheid 
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Neem bovendien de gebruikelijke maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen:

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig 20 seconden de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoest of niest, gooi ze direct weg en was uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?    

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Ik wil graag als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden, waar kan ik dit aanbod doen?

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.

Ik ontvang een subsidie van een overheidsorganisatie, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Kunt u zich niet aan de afspraken houden die horen bij de subsidie, bijvoorbeeld omdat uw organisatie of onderneming vrijwel is stilgevallen? Of omdat het niet lukt om op tijd de gewenste rapportages te leveren? Laat u dat dan zo snel mogelijk weten aan uw contactpersoon bij de subsidieverstrekkende partij. Die zoekt dan samen met u naar een passende oplossing.

Werknemers die thuiswerken, gemotiveerd en betrokken houden: hoe doe ik dat als werkgever?

Het is belangrijk om als werkgever vertrouwen en begrip uit te spreken richting werknemers die thuiswerken. Blijf actief met hen in contact en geef duidelijk aan wat er van ze wordt verwacht. U vindt meer informatie over leidinggeven aan thuiswerkers op Arboportaal.

7. Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

 Bij vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen (zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning voor zzp’ers (TOZO) via krijgiktozo.nl. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.

6. Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

5. Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteit ook in aanmerking voor TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van 4.000 euro gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.

4. Langere looptijd en lagere drempel coronaregeling BMKB

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld.
De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

 • 1
 • 2