8. Bezwaartermijn definitieve aanslag regelmatig overschreden

Wilt u voor uw klant een wijzigingsverzoek indienen omdat de verdeling tussen partners verandert? En heeft de Belastingdienst een definitieve aanslag voor beide partners opgelegd? Dan moet u een wijzigingsverzoek indienen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Doet u dit niet, dan wijst de Belastingdienst het verzoek altijd af.

Een aangifte aanpassen, verbeteren of aanvullen, kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dat kan ook als uw klant al een definitieve aanslag heeft gehad, al zijn daar wel uitzonderingen op. Zo is een wijziging van de verdeling van de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten tussen uw klant en zijn fiscale partner niet altijd mogelijk. Daarvoor geldt dat na een termijn van maximaal 6 weken na de datum van de definitieve aanslag, als beide aanslagen van de partners onherroepelijk vaststaan, u de verdeling niet meer kan wijzigen.

De Belastingdienst wijst verzoeken die na deze 6 weken binnenkomen altijd af en wijzigen is dan niet meer mogelijk (artikel 2.17, lid 4 van de Wet inkomstenbelasting (IB) 2001).
Let op
Nadat de bezwaarfase voorbij is en een aanslag onherroepelijk vaststaat, gelden de regels van een ambtshalve herziening. Deze regels zijn strikter en nader uitgewerkt in artikel 45aa van de Uitvoeringsregeling IB 2001.
Bezwaarcheck
Een wijziging doorgeven kan vaak ook zonder bezwaar te maken. Met het hulpmiddel Bezwaarcheck kunt u snel zien wat u moet doen.

7. Automatisch uitbreiden SBA: 1 registratiebrief per belastingsoort

Vanaf 1 augustus breidt de Belastingdienst actieve machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag 2020 automatisch uit naar 2021. Als eerste voor de inkomstenbelasting, gevolgd door vennootschapsbelasting en ten slotte omzetbelasting.

Uw klant krijgt per belastingsoort 1 registratiebericht. Hebt u bijvoorbeeld actieve machtigingsregistraties voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting, dan krijgt uw klant eerst een registratiebrief voor de inkomstenbelasting en daarna een brief voor de omzetbelasting.

Uw klant kan hier vragen over hebben: informeer hem dus over het automatisch uitbreiden.

6. Visual met informatie over NOW 2.0

Op rijksoverheid.nl vindt u een visual over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Daarin leest u in een helder overzicht de belangrijkste informatie over de NOW 2.0.

In het overzicht staan de volgende onderwerpen:

de belangrijkste verschillen tussen NOW 1.0 en 2.0
waarom NOW 2.0?
voor wie NOW 2.0?
tot wanneer NOW 2.0?

Het doel van de tijdelijke financiële regelingen uit het noodpakket 2.0 is om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Ze helpen werkgevers, ondernemers en werkenden zich aan te passen aan een veranderde samenleving en economie.

5. Minimaal 1 jaar niets afgedragen op btw-aangifte: onderneming gestopt?

De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat de onderneming is gestopt. Ontvangt uw klant de brief en is zijn onderneming niet gestopt? Reageer dan uiterlijk 1 september 2020 op deze brief.

Is uw klant inderdaad gestopt met zijn onderneming? Dan hoeft u niets te doen. De Belastingdienst trekt het omzetbelastingnummer (ob-nummer) in en het btw-identificatienummer komt te vervallen. Uw klant ontvangt hierover een bericht van de Belastingdienst.

De Belastingdienst zet geen nieuwe btw-aangiften meer klaar. Reeds klaargezette btw-aangiften moet u nog wel invullen en versturen.

Overgang bedrijfsmiddelen naar privé
Trekt de Belastingdienst het ob-nummer in door gebrek aan economische activiteiten? Dan kan het zijn dat uw klant btw moet betalen over de waarde van bedrijfsmiddelen die naar privé zijn overgegaan.

Niet gestopt met onderneming
Is uw klant niet gestopt met de onderneming? Dan moet u of uw klant uiterlijk 1 september 2020 een brief aan de Belastingdienst sturen met daarin de volgende gegevens:

het kenmerk van de ontvangen brief (ob-nummer)
waarom al minimaal 1 jaar is ingevuld dat niets aan te geven is
het telefoonnummer waarop de Belastingdienst u kan bereiken tijdens kantooruren
het e-mailadres (alleen als de Belastingdienst u per e-mail mag benaderen)
waarom uw klant volgens u onder een ontheffing, vrijstelling of bijzondere regeling valt

Stuur uw brief naar het volgende adres:
Belastingdienst/Nihilaangiften
Postbus 2762
6401 DG Heerlen

Na ontvangst van de brief neemt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch contact op. De Belastingdienst trekt het ob-nummer niet in voordat er contact is geweest.

Meer informatie

4. Praktijkvraag over urencriterium voor ondernemers en zzp'ers

Houd ik recht op ondernemersfaciliteiten als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar?

Ondernemers en zzp’ers die het niet lukt om in de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, kunnen aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Ook als u uw uren in deze periode niet kunt maken door de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van uitgaan dat u deze uren wel heeft gewerkt. In lijn hiermee wordt ook het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid versoepeld. Waarbij in coronatijd er ook automatisch van uit wordt gegaan dat de betreffende ondernemers ten minste 16 uren per week aan hun onderneming hebben besteed.

Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, is ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

  • 1
  • 2