8. WOZ-waarde woning € 167.000 verlaagd vanwege overlast naastgelegen kinderdagcentrum

De WOZ-waarde van een vrijstaande semibungalow in Hengelo is per waardepeildatum 1 januari 2018 na bezwaar vastgesteld op € 267.000. Van deze onroerende zaak is geen op of rond de peildatum gerealiseerde verkoopprijs bekend.
Eigenaar X (belanghebbende) heeft zich gemotiveerd op het standpunt gesteld dat de waarde van zijn woning op nihil dient te worden vastgesteld, vanwege de geluidsoverlast van een op het naastgelegen perceel gelegen kinderdagcentrum.
De Heffingsambtenaar heeft vanwege de ligging naast het kinderdagcentrum een correctie toegepast op de kavelwaarde en daarnaast een bedrag van € 46.900 in mindering gebracht op de totale waarde van het onderhavige object. Volgens Rechtbank Overijssel heeft de Heffingsambtenaar daarmee onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat daarmee de waardedrukkende invloed van de ligging naast het kinderdagcentrum voldoende tot uitdrukking is gebracht. Gelet hierop heeft hij geen behoorlijke onderbouwing gegeven van de beschikte WOZ-waarde. De Rechtbank is er ook niet van overtuigd geraakt dat de waarde van de onroerende zaak op nihil moet worden vastgesteld. Hoewel het toekennen van een waarde aan dit object een zeer arbitraire kwestie is, stelt de Rechtbank de waarde in goede justitie vast op € 100.000.
(Rechtbank Overijssel, rolnummer 20/517)

7. Geen laag btw-tarief voor tegen vergoeding parkeren bij attractiepark

Betaald parkeren op een parkeerterrein van een attractiepark maakt geen onderdeel uit van het verlenen van toegang tot een attractiepark. Dit heeft de Hoge Raad op 7 mei 2021 beslist.
Dit betekent dat op het kopen van een toegangskaartje voor het attractiepark het verlaagde btw-tarief van 9 procent van toepassing is en dat het kopen van een uitijkaart is belast met 21 procent omzetbelasting.
(Hoge Raad, 7 mei 2021, rolnummer 19/02610)

6. Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vervolgonderzoek doen naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten uit het WODC-rapport ‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. Dit rapport gaat in op de werkwijze en het verdienmodel van de no cure no pay-bedrijven die bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Het doel van het vervolgtraject is om samen te komen tot passende oplossingen. Hierbij zullen ook andere partijen, zoals de Waarderingskamer en diverse stakeholders, betrokken worden.

Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking via deze no cure no pay bedrijven toeneemt . Het gevolg is dat gemeenten die deze bezwaren behandelen te maken hebben met een stijging van de proceskostenvergoedingen en uitvoeringskosten. Het WODC-rapport dat op 12 februari door de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, aan de Tweede Kamer is aangeboden, laat zien dat er sterke verschillen bestaan tussen bedrijven die zich bezighouden met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Er is daarom behoefte om nog iets dieper te bekijken wat er aan de hand is. Ook wordt onderzocht welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om hun WOZ-processen te optimaliseren.

Deze afspraak is tijdens het Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen op 7 april jl. formeel bezegeld.

5. TONK onder de aandacht

Zelfstandigen met een werkende partner die door corona omzetverlies lijden, kunnen hun vaste lasten niet altijd meer (helemaal) betalen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering. Zij vallen buiten de TVL en andere steunmaatregelen. Daarom is er sinds maart de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Een regeling die meer bekendheid nodig heeft.

Via de gemeente
Met deze regeling helpen gemeenten deze groep woonlasten te betalen. Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken) merkte afgelopen maandag op dat de TONK nog nauwelijks is aangevraagd. Het ministerie heeft er een bedrag van € 260 miljoen voor uitgetrokken. Aanvragen moet bij de gemeente zelf en niet via RVO.

Welke ondersteuning is er nog meer?
Naast de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers, zijn er diverse andere regelingen. Zo heeft het kabinet ook de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten en de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd.

Op rijksoverheid.nl staat een overzicht van alle steun voor ondernemers.

4. TVL jun-sep 2020: deadline vaststelling nadert

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) jun-sep 2020 hebben gekregen, moeten voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet doorgeven. Met de werkelijke omzet bepaalt RVO de definitieve subsidie.

Zelf doorgeven
Na ontvangst van het verzoek tot vaststellen, geven ondernemers de werkelijke omzet zelf door. Op de pagina Na uw aanvraag staat precies beschreven hoe dat moet. De sluitingsdatum voor de vaststelling is 1 juni. Heeft een ondernemer recht op meer geld? Dan betalalt RVO dit zo snel mogelijk na de vaststelling uit.

Betalingsregeling
Mocht het zo zijn dat een ondernemer na de vaststelling moet terugbetalen, dan heeft RVO ruime terugbetalingsmogelijkheden. Dit kan in 6 of 12 maanden. Ook een persoonlijke terugbetaalregeling behoort tot de mogelijkheden.

  • 1
  • 2