7. Belastingmaatregelen vanwege corona vanaf 1 juli 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft het (nu demissionaire) kabinet verschillende fiscale maatrelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021. Hieronder leest u welke precies. De versoepeling van het urencriterium en het bijzonder uitstel van betaling worden na 30 juni 2021 níet verlengd.

Lees verder:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/belastingmaatregelen-vanwege-corona-na-1-juli-2021

 

6. fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen. Onder andere is gevraagd wat op dit moment voor ondernemers ongeveer het omslagpunt is om vanwege fiscale redenen als IB-ondernemer te opereren in plaats van als directeur-grootaandeelhouder (dga), nog afgezien van andere gronden om daar tussen te kiezen.
Onder een aantal aannames is de gemiddelde druk voor een dga lager dan voor een IB- ondernemer vanaf een winst van ongeveer € 243.000. Bij een winst kleiner dan € 243.000 zou het dus gunstiger zijn om als IB-ondernemer te opereren.
In de praktijk zijn de kenmerken en omstandigheden bij bijna elke werkende echter anders. Ook op groepsniveau naar contractvorm zijn er verschillen. IB-ondernemers en dga’s zijn in de praktijk bijvoorbeeld vaak minder verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen minder aan oudedagsvoorziening op. Ook deze verschillen leiden tot verschillen in de uitkomsten.

Zie voor de antwoorden op de Kamervragen:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/06/08/antwoorden-kamervragen-over-fiscale-verschillen-tussen-werknemers-en-zelfstandigen

 

5. Nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce

Heeft uw klant een webshop? Levert hij artikelen door middel van dropshipping? En levert hij goederen of diensten aan klanten die geen btw-aangifte doen in andere landen van de Europese Unie? Er komen nieuwe regels voor btw op e-commerce met ingang van 1 juli 2021.
Lees verder:
https://ondernemersplein.kvk.nl/nieuwe-btw-regels-voor-internationale-e-commerce/

 

 

 

4. Bedragen minimumloon per 1 juli 2021

Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon stijgt op 1 juli 2021. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 juli 2021:

€ 1.701,80 per maand
€ 392,55 per week
€ 78,51 per dag

Zie ook
Wettelijk minimumloon berekenen

3. Nieuw document vragen en antwoorden lijfrenten beschikbaar

De Belastingdienst heeft het document ‘Inkomstenbelasting: vragen en antwoorden over lijfrenten’ gepubliceerd. Hierin is uitgegaan van de wetteksten en cijfers van 1 januari 2021.

In het document leest u vragen en antwoorden over:

overbruggingslijfrente
tijdelijke oudedagsrenten
de afkoopregeling voor kleine lijfrenten
lijfrenterekeningen
lijfrentebelegginsrechten

U vindt het document bij Vragen en antwoorden over lijfrenten op de internetsite van de Belastingdienst.
  • 1
  • 2