Nieuwsbrief voor uw klanten

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet heeft daarom besloten om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook heeft het kabinet voor de toekomst extra maatregelen getroffen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. In deze nieuwsbrief komen veel nuttige praktijkberichten met tips aan de orde. Het betreft onderwerpen waarbij u uw klanten optimaal bij kunt staan. 

Lilian Bergmans en Felix Peppelenbosch

Download