2. Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld

Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Dat staat in een brief die staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer stuurt naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties.

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis tijdelijk uitstel van belastingbetaling krijgen als onderdeel van het coronasteunpakket. Sinds april is het steunpakket afgelopen en vanaf 1 oktober 2022 hebben ondernemers vijf jaar de tijd om deze opgebouwde belastingschuld af te lossen. Momenteel hebben 279.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van 21 miljard euro. In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruik gemaakt van het tijdelijk uitstel. Een deel van de ondernemers die gebruikt heeft gemaakt van dit belastinguitstel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels ruim de helft van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Het kabinet ziet twee mogelijkheden om in de kern gezonde ondernemingen meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele betaalpauze mogelijk te maken binnen de bestaande betalingsregeling. Dit kan helpen voor bijvoorbeeld bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Het kabinet wil geen verdere verruiming van de fiscale coronamaatregelen, zoals het tijdelijk uitstel van belastingbetaling. Afgelopen voorjaar kondigde het kabinet al aan dat het in de toekomst geen generieke coronasteun meer wil bieden vanwege economische en budgettaire redenen. Wel heeft het kabinet de afgelopen tijd in kaart gebracht welke problemen ondernemers nog ervaren bij het terugbetalen, via een internetconsultatie en door gesprekken met getroffen sectoren. Het kabinet heeft meerdere opties bekeken om tegemoet te kunnen komen aan de problemen die ondernemers ervaren, waarvan er een aantal zijn afgevallen.

Een versoepeling van de betalingsregeling heeft wel het risico dat ook ondernemingen die zo’n maatregel niet nodig hebben er gebruik van maken. Om dit te voorkomen moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Ook kunnen ondernemers alleen gebruik maken van deze mogelijkheid als nieuw opkomende verplichtingen wel worden voldaan.

Daarnaast gaat de Belastingdienst bij saneringsakkoorden tot 1 oktober 2023 al akkoord met een lager saneringsbedrag. Als onderdeel van het saneringsbeleid vormen TVL- en NOW-schulden nu geen belemmering meer voor het sluiten van een saneringsakkoord. In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Hiermee wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord groter maken.