8. Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Met ingang van 1 november is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Krijgen belastingplichtigen vanaf 1 november direct al hun post in de Berichtenbox? 

Nee. De overgang gaat stap voor stap. De laatste 2 jaar heeft de Belastingdienst alle berekeningen voor toeslagen naar de Berichtenbox gestuurd. Maar vanaf december 2015 verstuurt de Belastingdienst die berekeningen alleen nog digitaal en niet meer op papier. Begin 2016 stuurt de Belastingdienst de brieven met het verzoek om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting over 2015 naar de Berichtenbox. Deze worden in 2016 ook nog met de gewone post verstuurd.

7. Ozb recreatiewoningen

Rechters doen tegenstrijdige uitspraken over de vraag of recreatiewoningen op recreatieparken wel of niet zijn aan te merken als woning voor de OZB.
Welke lijn moeten gemeenten nu volgen? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de volgende uitleg, gevolgd door een advies.
In verschillende gemeenten lopen procedures over de vraag of recreatieonderkomens op recreatieparken wel of niet als woning zijn aan te merken voor de OZB. Rechters doen hierover verschillende uitspraken.
Zo heeft bijvoorbeeld Rechtbank Gelderland in september 2015 enkele uitspraken gedaan waarbij aan recreatieparken en de daar aanwezige recreatieonderkomens geen woonfunctie is toegekend.
In een van deze zaken (Rechtbank Gelderland 20-08-2015, nr. 14/5362, ECLI:NL:RBGEL:2015:5308 - Ermelo) is een cassatieprocedure bij de Hoge Raad aanhangig gemaakt.
Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant daarentegen was de uitspraak precies andersom. Daar kende de Rechtbank wel een woonfunctie toe aan de recreatieonderkomens op recreatieparken.
De VNG adviseert gemeenten om te beslissen in de lijn van Rechtbank Gelderland. De uitvoerige motivering van de rechtbank geeft gemeenten voldoende aanknopingspunten om de aanslagoplegging te motiveren.
De VNG adviseert gemeenten die met een andersluidende beslissing van de rechter te maken krijgen, om hoger beroep of cassatie in te stellen.
Eventueel kan met de belastingplichtige ook een afspraak worden gemaakt dat niet wordt geprocedeerd maar dat de aanslagregeling wordt uitgevoerd overeenkomstig het arrest dat de Hoge Raad in de proefprocedure zal wijzen.

6. Parkeerbelasting

Uw woedende cliënt, Piet Weetniet, heeft zojuist een naheffingsaanslag parkeerbelasting onder zijn ruitenwisser aangetroffen. Toen u Piet naar de feiten vroeg, heeft hij u verteld dat hij zijn auto heeft geparkeerd pal voor het verkeersbord (een P met een rolstoel) waarop staat aangegeven dat er sprake is van een invalidenparkeerplaats. Gelukkig hebt u Piet weer enigszins kunnen kalmeren door hem te vertellen dat de parkeercontroleur een foutje heeft gemaakt. De invalidenparkeerplaats is namelijk de parkeerplek na het bord en niet de plek voor het bord. U gaat daarom vandaag nog een bezwaarschrift indienen. Zal het bezwaar worden gehonoreerd?

Rechtbank Den Haag (nr. 14/9702, ECLI:NL:RBDHA:2015:5385) in een soortgelijke zaak:
“De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat algemeen bekend mag worden geacht dat een verkeersbord geldt voor het gedeelte van de straat dat achter het bord is gelegen."

5. VAR voor 2014 en 2015 langer geldig

Op de website van de belastingdienst is het volgende bericht gepubliceerd:

Hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 of 2015? In de loop van 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom gaat een aantal zaken anders. U krijgt hierover binnenkort een brief.

VAR's voor 2014 en 2015 blijven ook in 2016 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. De streefdatum hiervoor is 1 april 2016. U kunt de VAR voor 2014 of 2015 dus ook in 2016 blijven gebruiken, zolang u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

Gaat u in 2015 of 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Of u hebt nog geen VAR, maar u hebt er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR aan. Deze VAR is geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Als u twijfelt of u een nieuwe VAR moet aanvragen, gebruik dan het hulpmiddel Wel of geen VAR aanvragen.

4. Voorlopige aanslag 2016 aanvragen, wijzigen of stopzetten voor buitenlandse belastingplichtigen

Bent u buitenlands belastingplichtig? Dan kunt u vanaf vandaag een voorlopige aanslag aanvragen met het formulier ’Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016 voor buitenlands belastingplichtigen'. U kunt dit formulier bestellen via internet.

Kreeg u dit jaar maandelijks een bedrag terug via een voorlopige aanslag? Dan krijgt u waarschijnlijk een voorlopige aanslag over 2016. Wij versturen die voorlopige aanslagen vanaf half november.

Betaalde u maandelijks via een voorlopige aanslag een bedrag aan ons? Ook dan krijgt u waarschijnlijk een voorlopige aanslag over 2016. Wij versturen die voorlopige aanslagen vanaf januari.

Woont u in Duitsland? Op 1 januari 2016 geldt het nieuwe verdrag met Duitsland. Daardoor kan uw voorlopige aanslag anders zijn dan u verwacht.

Krijgt u een voorlopige aanslag over 2016? Dan is het verstandig om te controleren of wij de juiste gegevens hebben gebruikt.

  • 1
  • 2