9. Hoge Raad Jaaroverzicht 2015

Ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad doet op vrijdag uitspraken over belastingzaken.
In 2015 zijn dit er bijna 220 geweest.
BelastingRaadgevers heeft alle uitspraken gebundeld in een handig en beknopt overzicht.
U kunt het Jaaroverzicht hier downloaden.

Download

8. Antwoorden vragen items 6 en 7

Antwoord item 6
Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan kunt u de uitgaven die u in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen opgeven als een schuld in box 3. De waarde moet volgens bepaalde regels berekend worden. Dit is vanaf 2017 niet meer mogelijk.

Antwoord item 7
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is in 2016 tot een waarde van € 1.060.298 (2015: € 1.055.022) van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die in 2016 meer waard zijn dan die € 1.060.298 (2015: € 1.055.022) geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

7. Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling erfbelasting

Ondernemer Wim Jansen is eind 2015 tijdens een jachtpartij om het leven gekomen toen zijn enige zoon Jan hem per abuis voor een hert aanzag. Hij liet een bedrijf ter waarde van 10 miljoen euro na. Jan heeft het bedrijf inmiddels overgenomen.
Hoe zit het met de bedrijfsopvolgingsregeling voor Jan?
a) Het ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.055.022 van de objectieve onderneming vrijgesteld. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.
b) Het ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.055.022 van de objectieve onderneming vrijgesteld. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

6. Kinderalimentatie aangifte IB 2015

Jan de Vries is in 2014 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant dat in 2015 tot stand is gekomen, staat dat Jan voor zijn 4 minderjarige kinderen tot het jaar 2012 jaarlijks € 10.000 per kind aan zijn ex moet betalen. Hoe gaat u dit regelen in de aangifte IB/PVV 2015 van Jan?
a) Voor de vier kinderen is een forfaitaire aftrek mogelijk in box 1
b) U neemt de uitgaven die Jan in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van zijn kinderen op als een schuld in box 3
c) U neemt de uitgaven die Jan in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van zijn kinderen op als een schuld in box 3

5. Belastingdienst: Model jaaropgaaf 2016 beschikbaar

Op de website van de Belastingdienst kunt u nu ook een model van de jaaropgaaf downloaden, dat de Belastingdienst heeft ontwikkeld. De jaaropgaaf is vormvrij.
Na afloop van elk jaar moet aan iedere werknemer een jaaropgaaf worden verstrekt.
Op de jaaropgaaf moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
Het is hierbij belangrijk om zo veel mogelijk de gegevens over te nemen van de loonstaat van de werknemer.
Download hier de jaaropgaaf.

  • 1
  • 2