0. Wijze Raad Actueel Nummer 2

Verbeter uw cliëntencommunicatie met Wijze Raad Actueel.
Wijze Raad Actueel is een klantennieuwsbrief in pdf-formaat met handige praktijktips voor uw cliënten.
Wijze Raad Actueel verschijnt 5 x per jaar. Het laatste nummer is dubbeldik en bevat voornamelijk eindejaarstips.

In dit April-nummer komen de volgende onderwerpen aan de orde:
~ Autobelastingen 2017-2020 in beeld
~ Dubbele boete voor belastingontduikers
~ Kabinet wil alle topinkomens in de (semi)publieke sector aan banden leggen
~ Mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen
~ Te weinig vakantiedagen uitbetaald gekregen?
~ Kleine aanpassing van belasting op salaris of uitkering
~ Valse e-mail (phishing) in omloop over betalingsachterstand belastingaangifte 2015
~ Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 afgeschaft
~ Schenken voor de aankoop van een woning
~ Belasting besparen in box 3?
~ Ruimere BTW-vrijstelling voor zorgverleners
~ Moet u aangifte doen als ondernemer? Doe de OndernemersCheck!
~ Belasting bij verkoop van uw bedrijf

Deze opgemaakte klantennieuwsbrief kan eventueel worden voorzien van uw eigen kantoorlogo. Hieraan zijn geringe meerkosten verbonden. Kijk voor de andere voordelen die BelastingRaadgevers biedt op onze site: www.belastingraadgevers.nl .

Download

8. Schenking om dringende schulden af te lossen

Wim Jansen zit volledig aan de de grond en dreigt zijn huurhuis uit te worden gezet omdat hij een huurschuld heeft van meer dan 10 maanden. Zijn vader, die eigenlijk niks meer met Jan te maken wil hebben, besluit om hem nu echt voor de laatste keer te helpen. Hij schenkt hem de verschuldigde huurtermijnen. De vraag is of Jan over deze schenking schenkingsrechten moet betalen.
Het antwoord luidt nee. De Belastingdienst zegt hier het volgende over:
U betaalt geen schenkbelasting als u de schenking krijgt om dringende schulden af te lossen.
Dringende schulden zijn schulden die u direct moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan een huurschuld die u moet betalen om te voorkomen dat u uit uw huis wordt gezet.
Het moet een schuld zijn die u zonder de schenking niet zou kunnen betalen, zelfs niet als u al uw bezittingen zou verkopen.

7. De werking van de fiscale kamerverhuurvrijstelling

Wim Jansen wil zijn zolderetage gaan verhuren (een kamer, een keuken en een badkamer). De huuropbrengst blijft dit jaar onder de € 5.069. Dit is het bedrag dat volgens de kamerverhuurvrijstelling (artikel 3.114 Wet IB 2001) onbelast mag worden ontvangen door een verhuurder. 
De vraag van Wim is of de kamerverhuurvrijstelling ook kan worden toegepast op de verhuur van een etage.
Het antwoord luidt, ja, dat kan, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
De te ontvangen huur is in 2016 niet hoger is dan € 5.069. Het gaat om de huur inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van meubilair, energie en dergelijke.
Het gedeelte dat wordt verhuurd maakt deel uit van de woning en is geen zelfstandige woning.

Wim en de huurder zijn tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op het adres van zijn woning. 
De verhuur was niet van korte duur, bijvoorbeeld verhuur aan vakantiegasten.
 
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, geeft u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten eigen woning aan:
Inkomsten: het eigenwoningforfait van de hele woning. De huurinkomsten hoeft u niet aan te geven.
Aftrekbare kosten: de rente over de eigenwoningschuld van de hele woning.
Voldoet u niet aan de voorwaarden?
Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, valt het verhuurde deel van de woning in box 3 (sparen en beleggen). U geeft dan de waarde van het gedeelte dat werd verhuurd en een even groot deel van de eigenwoningschuld aan in box 3. De rente over het verhuurde deel mag niet worden afgetrokken.

6. Kamerdebat over 'het afscheid van de blauwe envelop'

De Tweede Kamer heeft op 12 april 2016 met staatssecretaris Wiebes (Financiën) over 'het afscheid van de blauwe envelop' gedebatteerd.
Belastingplichtigen mogen altijd op papier aangifte blijven doen als dat redelijkerwijs niet anders kan, gaf Wiebes aan.

Tijdens het debat nam Wiebes ook een motie over van het Tweede Kamerlid van Vliet (Van Vliet) waarin het kabinet wordt verzocht de toelichting op lastige onderdelen van het aangifteprogramma zo duidelijk mogelijk te maken opdat zo weinig mogelijk belastingplichtigen naar de BelastingTelefoon hoeven te bellen;

Daarnaast wordt de regering verzocht om de toelichting op verschillende situaties rond de eigen woning zo uitgebreid mogelijk te maken en deze niet alleen op de website te zetten maar ook als toelichting in het digitale aangifteprogramma.
 
Wiebes vindt dit een "goed idee." 
Tijdens het debat is ook gesproken over de problematiek van zzp'ers en zelfstandigen die in de financiële problemen komen als leenbijstand door een gemeente wordt omgezet in een gift.
Zelfstandigen die financieel in de knel zitten, kunnen van hun gemeente een lening krijgen: leenbijstand. De gemeente kan de lening achteraf deels kwijtschelden. Dit kan leiden tot terugvordering van flinke bedragen aan toeslagen. De Belastingdienst ziet de kwijtschelding namelijk als inkomen en vordert eerder uitbetaalde toeslagen terug omdat het inkomen te hoog is. Het moeten terugbetalen van toeslagen kan tot ernstige betalingsnood leiden. De kwijtschelding is namelijk 'papieren inkomen', het geld is eerder al ontvangen.

Wiebes gaf aan nog dit jaar met een structurele oplossing te zullen komen.
"Of dat al meteen in het Belastingplan kan, weet ik niet. Er lijkt mij echter geen bezwaar tegen om dat anders zo spoedig mogelijk daarna in een apart wetsvoorstel te regelen."

5. Belastingdienst actualiseert bestand beconnummers

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
'De Belastingdienst wil weten of fiscaal dienstverleners met een beconnummer dit nummer nog gebruiken en of de gegevens actueel zijn. Om het bestand met beconnummers te actualiseren, ontvangen fiscaal dienstverleners vanaf deze week hierover een brief.
Een actueel bestand is noodzakelijk om binnen de Centrale Verwerking Uitstelregeling (CVU) een aantal vernieuwingen door te voeren.
De eerste vernieuwing betreft de service ‘Digitale terugkoppeling Uitstelregeling belastingconsulenten’. Vanaf augustus 2016 kunt u, op beperkte schaal, al kennismaken met deze nieuwe ontwikkeling. Uw vertrouwde terugkoppeling op papier of CD-rom blijft nog tot januari 2018 actief.
Het team CVU stuurt de brieven gefaseerd. De gehele actie neemt ruim één jaar in beslag.

  • 1
  • 2