8. Medewerkers Belastingtelefoon hoeven Friezen niet in het Fries te woord te staan

De Belastingtelefoon hoeft Friese belastingplichtigen niet in het Fries te woord te staan.
Dit antwoordt minister Plasterk (BZK) op vragen van de Tweede Kamerleden Fokke en Jacobi (beiden PvdA).
Met het Belastingkantoor in Leeuwarden kan wel in de Friese taal worden gecommuniceerd. Dit kan zowel aan de balie als schriftelijk.
Friezen kunnen schriftelijk bezwaar maken in het Fries als ze het bezwaar naar het Belastingkantoor te Leeuwarden sturen, aldus Plasterk.

7. Hoogte bijteling privégebruik auto; datum 1e tenaamstelling

De datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld (hierna: datum 1e tenaamstelling), is bepalend voor de hoogte van de bijtelling privégebruik auto. Welke stelling is juist?
a) Dit is de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
b) Dit is de datum waarop het voertuig (waar ook ter wereld) voor het eerst is geregistreerd.

Antwoord
Stelling b is juist.
De datum waarop het voertuig (waar ook ter wereld) voor het eerst is geregistreerd, is bepalend.

6. Praktijkvraag: Dga verkoopt zijn hond aan zijn BV. Wie wordt aangeslagen voor de hondenbelasting?


In artikel 226, lid 1 van de Gementewet staat dat ter zake van het houden van een hond van de houder een hondenbelasting kan worden geheven. Als u uw hond verkoopt aan uw BV, wordt u dan nog als houder aangemerkt of wordt uw BV aangeslagen voor de hondenbelasting?
Rechtbank Rotterdam, nummer ROT 14/4184, oordeelde dat ondanks de verkoop aan de BV, 'het baasje' de houder is gebleven van de hond.

Maar Hof Den Haag, nr. 15/00324, oordeelde dat door de verkoop en de levering van een hond aan de BV het houderschap is overgegaan naar BV. De gemeente moest de aanslag hondenbelasting daarom aan de BV opleggen. 

Het is thans nog niet bekend of tegen deze Hofuitspraak cassatieberoep zal worden ingesteld bij de Hoge Raad. Dus voorlopig telt het oordeel van Hof Den Haag.

5. Praktijkvraag: Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

Wilma Jansen heeft de aandelen in Jansen Holding BV van haar overleden vader geërfd. De holding drijft zelf geen materiële onderneming, maar heeft wel diverse deelnemingen in bedrijven die wel een materiële onderneming uitoefenen. Kan Wilma voor de erfbelasting gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Het antwoord luidt ja.
Zie het arrest van de Hoge Raad van 25 april 2016, nr.15/02845, ECLI:NL:HR:2016:705.
 Hierin besliste de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing is op een indirect gehouden aandelenbelang.

4. ‘Fiscus heeft zo’n 100 malafide belastingadviseurs in het vizier’

De Belastingdienst heeft circa 100 malafide belastingadviseurs in het vizier die frauderen met de belastingaangiftes van hun klanten. Vele duizenden Nederlanders zijn door hun toedoen voor miljoenen euro’s gedupeerd.
Dat zegt de leider van een speciaal fraudeteam van de Belastingdienst en de FIOD, Han Wijers, in EenVandaag. Gedupeerde burgers krijgen te maken met hoge naheffingen die in de vele duizenden euro’s kunnen lopen. Daarnaast hebben deze mensen een verhoogd risico-profiel en worden een aantal jaar extra gecontroleerd. Volgens de Belastingdienst staan er inmiddels zo’n 75.000 Nederlanders op een ‘zwarte lijst’.
De Belastingdienst krijgt van het kabinet jaarlijks ruim 150 miljoen euro extra om misbruik, fraude en witwassen op te sporen en aan te pakken. De fiscus heeft daarvoor onder meer een speciaal team opgericht om de fraude met inkomstenbelasting en toeslagen te bestrijden. Dit team richt zich op dienstverleners die de fraude mogelijk maken of veroorzaken, zoals belastingadviseurs of –consulenten, maar ook gastouders of verhuurders. In 2014 onderzocht dat team 46 zaken rond dit soort malafide dienstverleners, vorig jaar waren het er 79.

Robin Hoods
In totaal heeft de Belastingdienst nu ongeveer 100 belastingadviseurs in het vizier die burgers helpen aan valse aftrekposten. Een deel is al opgespoord, en wordt vervolgd, maar een deel nog niet. De adviseurs voeren niet bestaande zorgkosten op, of verzinnen schenkingen die nooit zijn gedaan. Als de fraude wordt ontdekt, worden de betrokken burgers geconfronteerd met soms torenhoge naheffingen. Zo sprak EenVandaag met gedupeerden die tot 19.000 euro moesten terugbetalen. Toch handelen de adviseurs niet altijd uit eigen gewin, aldus de Belastingdienst. "Je hebt de Robin Hoods, die hebben het gevoel dat ze op die manier voor mensen nog een centje bij moeten verdienen”, aldus Wijers. ,,Dat is natuurlijk niet de geoorloofde manier, je betaalt het tenslotte niet uit eigen zak. Er zijn ook adviseurs die er aan verdienen, door op deze manier klanten te werven."

Beroepsverbod
Het Openbaar Ministerie vervolgde de afgelopen drie jaar 21 malafide adviseurs, die ook allemaal werden veroordeeld. ,,De straffen variëren van een werkstraf tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, afhankelijk van het fiscale nadeel”, aldus officier van justitie Dop Kruimel in EenVandaag. ,,Ook kan de rechter een beroepsverbod opleggen. De hoogste straf die is opgelegd in een zaak is 30 maanden celstraf, waarvan 10 voorwaardelijk.” Individuele belastingplichtigen zijn nog niet vervolgd voor aangiften die ze hebben laten verzorgen door een belastingadviseur. Kruimel: ,,Maar als iemand opzettelijk een onjuiste aangifte indient, dan kun je daarvoor vervolgd worden."
(EenVandaag)

  • 1
  • 2