Wijze Raad Tarieven en cijfers

Even snel iets opzoeken over de levensloopregeling? Of hoe zit het met de heffingskortingen? En hoe zit het ook al weer met de bijtellingstarieven voor de milieuvriendelijke auto van de zaak voor de nieuwe eigenaar bij verkoop?
In Wijze Raad Tarieven en Cijfers vindt u dit in een handomdraai. Bovendien kunt u in minstens vijf verschillende jaren zoeken.
U treft in deze database alle relevante tarieven en cijfers aan over de volgende rechtsgebieden:
• Inkomstenbelasting
• Loonbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Schenk- en erfbelasting
• Milieuheffingen
• Autobelastingen
• Formeel belastingrecht
• Sociale verzekeringen
• Minimum lonen
• Belastingen van rechtsverkeer
• Invorderingswet
• Toeslagen
• Overige belastingen