Wijze Raad Journaal

Middelingsregeling per 1 januari 2023 afgeschaft
Middelingsregeling per 1 januari 2023 afgeschaft - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

18/01/2023 - De middelingsregeling biedt mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 de mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen. 
Lees meer

Uitfasering fiscale oudedagsreserve
Uitfasering fiscale oudedagsreserve - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

18/01/2023 - Met de oudedagsreserve kan een ondernemer voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dit deel hoeft de ondernemer dan nog geen inkomstenbelasting te betalen. 
Lees meer

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

18/01/2023 - Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een onbelaste vergoeding geven aan werknemers. Dat kan via de zogenoemde vrije ruimte. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. 
Lees meer

Beperking aftrek periodieke giften
Beperking aftrek periodieke giften - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

18/01/2023 - Vanaf 1 januari 2023 is de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. 
Lees meer

Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingen
Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingen - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

18/01/2023 - Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee gecompenseerd voor de hogere kosten van vervoer. 
Lees meer