Wijze Raad Journaal

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024
Afschrijvingsbeperking gebouwen in de Inkomstenbelasting per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

27/09/2023 - Voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt wordt de afschrijving mer ingang van 1 januari 2024 beperkt tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een onderneming voor de inkomstenbelasting (IB) of een vennootschapsbelastingplichtig lichaam wordt gebruikt.  Tot op heden kan bij een gebouw in eigen gebruik in de IB tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. 
Lees meer

MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024
MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd in 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

27/09/2023 - De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost ter hoogte van een percentage van de behaalde winst uit onderneming, na vermindering van die winst met de ondernemersaftrek (onder meer bestaande uit de zelfstandigenaftrek).
Lees meer

Box 2 wijzigt per 1 januari 2024
Box 2 wijzigt per 1 januari 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

26/09/2023 - De aanstaande tariefswijziging in box 2 is al enige tijd geleden aangekondigd. Per 1 januari 2024 worden er in plaats van 1, 2 tariefschijven in box 2 geïntroduceerd.
Lees meer

Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024
Herinvesteringsreserve wordt verruimd in 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

26/09/2023 - De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer met ingang van 1 januari 2024.  
Lees meer

Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd
Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

25/09/2023 - De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750
Lees meer